INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze „Referent ds. księgowości”

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie na stanowisko urzędnicze „Referent ds. księgowości” Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Daria Jakubowska zam. Słuszków Uzasadnienie dokonanego wyboru-decyzji: Kandydatka spełnia wymagania formalne. Komisja wysoko oceniła złożone dokumenty aplikacyjne, kwalifikacje oraz zasób …

DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie  informuje, iż dnia 21 grudnia 2022 roku  weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku …

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości z dnia 23.01.2023r.

Zarządzenie Kierownika GOPS z dnia 23.01.2023r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze Klauzula informacyjna_Rekrutacja Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Załącznik Nr 4 do ogłoszenia Załącznik Nr 5 do ogłoszenia Załącznik Nr 6 do …