Projekt pilotażowy „Czas na Młodych”

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu realizuje projekt pilotażowy „Czas na młodych” w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2024r.Projekt jest skierowany do osób przed 30 r.ż. Aby skorzystać z bezpłatnego wsparcia, należy udać się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – Punkt Doradztwa Dla Młodzieży, bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem …

Dodatek osłonowy w roku 2024

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Blizanowie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem …

Spotkanie wigilijne dla podopiecznych GOPS-u

18 grudnia w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym odbyło się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Karlina Raczyk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitała gości: Sławomira Musioła – wójta gminy Blizanów, Cezarego Korzeniewskiego – skarbnika gminy, Jolantę Wcisłek – główną …