Z dniem 1 stycznie 2019r. zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Z dniem 1 stycznie 2019 r. zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. O przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje …

Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Organizatorem wigilii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Tegoroczne spotkanie rozpoczęła Pani Lidia Juszczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitaniem gości i przekazaniem świątecznych życzeń. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Blizanów …

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w następujących dniach  19.12.2018 roku  i   20.12.2018 roku – PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: JANKÓW PIERWSZY 101A,    KONTAKT TEL.   62 75 11 033  

Zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów

Zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach . na terenie Gminy Blizanów. Gmina Blizanów ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów Zamawiający: Gmina Blizanów reprezentowana przez: Lidię Juszczak …

Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zwerifikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz U z 2018 r poz 1358) W podprogramie 2018 zostało zmienione kryterium dochodowe i …

Aktywizacja turystyczna seniorów

Aktywizacja turystyczna seniorów 11 czerwca pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie uczestniczyły z kilkuosobową grupą seniorów w wyjeździe autokarowym do Lichenia. Bazylika w Licheniu to największy kościół w Polsce. Seniorzy zwrócili szczególną uwagę na liczbę schodów, prowadzących do świątyni (33), które nawiązują do lat życia Chrystusa na ziemi. Zobaczyli …

Komunikat – „Dobry start”

Komunikat – „Dobry start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Jednocześnie w tym samym terminie trzeba ponownie złożyć wniosek o 500 +, zasiłek …