Zmiany w świadczeniu „500+” i „Dobry Start” – najważniejsze informacje

Od 01 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą od dnia 01 lipca 2019 r. jest możliwość ubiegania się o świadczenie wychowawcze na każde dziecko do 18. roku życia niezależnie …

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej   informuję,   że  sprawozdania   finansowe   Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w   Blizanowie  umieszczone   są   zgodnie §34 Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju   i   Finansów   z   dnia 13   września   2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla …

Pomoc żywnościowa – kwiecień 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w następujących dniach 01.04.2019 roku  i  02.04.2019 roku – PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: JANKÓW PIERWSZY 101A,    KONTAKT TEL.   62 75 11 033  

Pomoc żywnościowa – marzec 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w następujących dniach 22.03.2019 roku  i  25.03.2019 roku – PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: JANKÓW PIERWSZY 101A,    KONTAKT TEL.   62 75 11 033