Aktywizacja turystyczna seniorów

11 czerwca pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie uczestniczyły z kilkuosobową grupą seniorów w wyjeździe autokarowym do Lichenia. Bazylika w Licheniu to największy kościół w Polsce. Seniorzy zwrócili szczególną uwagę na liczbę schodów, prowadzących do świątyni (33), które nawiązują do lat życia Chrystusa na ziemi. Zobaczyli z bliska ołtarz główny Najświętszej Marii Panny Licheńskiej oraz oglądali wota składane przez pielgrzymów odwiedzających sanktuarium, które znajdują się w prezbiterium za obrazem Matki Boskiej Licheńskiej. Zwiedzili dolną część licheńskiej bazyliki, m.in. oratorium bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz uczestniczyli we mszy świętej. Przed pomnikiem papieża Jana Pawła II, jak również w innych miejscach, uwiecznili swój pobyt w Licheniu, który zakończyli wspólnym posiłkiem.

Głównym celem projektu aktywizacji turystycznej seniorów jest niwelowanie problemu osamotnienia i izolacji poprzez umożliwienie seniorom spędzania czasu w przyjaznej atmosferze. Projekt ma za zadanie zintegrować osoby starsze w środowisku lokalnym, zaspokoić ich potrzeby akceptacji i szacunku, zwiększyć aktywność osób starszych i nawiązać kontakty interpersonalne między nimi oraz wzmocnić seniorów przede wszystkim na płaszczyźnie emocjonalnej, a ponadto przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.