Bezdomni są wśród nas

W związku z mroźna  zimą, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców  gminy o  natychmiastowe reakcje dotyczące osób bezdomnych. Ponieważ okres zimowy stanowi szczególne zagrożenie, niezbędna jest współpraca wszystkich służb, ale również mieszkańców, aby udzielona pomoc była skuteczna. Stąd apel o przekazywanie do GOPS w Blizanowie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych.

Informacje dot. spraw osób bezdomnych można zgłaszać osobiście w siedzibie GOPS w Blizanowie w godz. 7.30-15.30 -telefonicznie dzwoniąc na numer: 62 7511033 oraz drogą elektroniczną, e-mail: gops.blizanow@wp.pl. Poza tymi godzinami oraz w dni ustawowo wolne (sobota, niedziela oraz święta) w razie dostrzeżenia osoby potrzebującej pomocy należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 bądź bezpośrednio powiadomić odpowiednie służby:
– policja – nr 997
– pogotowie ratunkowe – nr 999