Nowe świadczenie – Dodatek węglowy

Od  17.08.2022r . można składać wnioski o dodatek węglowy. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie z siedzibą Blizanów Drugi 5A właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Blizanowie informuje mieszkańców Gminy Blizanów, że  w …

Dodatek Węglowy

Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r., podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia …

Zmiany terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Na podstawie Art. 8 ust 1i 2  zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 08 .06.2022r Dz.U. 2022 poz.1383 Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o …

Wnioski w konkursie na poprawę bezpieczeństwa w pracy w Wielkopolsce

Blisko 4 tys. wniosków wpłynęło do ZUS w konkursie, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. Najwięcej, bo aż 548 wniosków, wpłynęło od wielkopolskich przedsiębiorców.  Do 8 lipca tego roku można było składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego pracodawcy …