DODATEK WĘGLOWY BĘDZIE WYPŁACONY Z OPÓŹNIENIEM

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie z upoważnienia Wójta Gminy Blizanów informuje że : Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Blizanów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego Zapotrzebowanie na środki finansowe zostało złożone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie w określonym przez  …

Program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Blizanów pozytywnie zakwalifikowanych zostało 64 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania sprzętów. Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego oraz …

Nowe świadczenie – Dodatek węglowy

Od  17.08.2022r . można składać wnioski o dodatek węglowy. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie z siedzibą Blizanów Drugi 5A właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Godziny przyjmowania wniosków w siedzibie GOPS w Blizanowie od 9:00-13:00 od poniedziałku …

Dodatek Węglowy

Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r., podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia …