Wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego osoby wnioskującej o przyznanie pomocy dla uchodźców (ЗАЯВКА НАВИПЛАТУОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ)

 300 zł zasiłku dla uchodźców z Ukrainy. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie,  w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, …

500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na …