Zarządzenie Nr 6/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi …

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje, iż z dniem 23.10.2020 wstrzymuje przyjmowanie interesantów. Powodem jest wykrycie u jednej z pracownic GOPS-u zakażenia wirusem SARS–CoV–2. W związku z powyższym decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu pozostali pracownicy GOPS-u w Blizanowie zostali objęci kwarantanną do 31.10.2020 co wiąże się z …

Informacja

Z uwagi  na  konieczność  zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie wprowadza ograniczenia wizyt klientów w ośrodku od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Okres ten może  zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną …