Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej   informuję,   że  sprawozdania   finansowe   Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w   Blizanowie  umieszczone   są   zgodnie §34 Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju   i   Finansów   z   dnia 13   września   2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla …