Wniosek o świadczenie 300+ (Dobry start)

Obsługę programu „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Od 1 lipca br. osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać  tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej  bezpośrednio w ZUS ani za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków drogą rusza 1 lipca 2021 r. Wniosek będzie można złożyć  przez stronę Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Składanie wniosku drogą za pośrednictwem  ww. trzech kanałów dotyczy ubiegających się o świadczenie dobry start rodziców, uprawnionych opiekunów lub pełnoletnich osób uczących się.

Od 1 lipca br. wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia dobry start na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie dobry start składają tylko poprzez portal PUE ZUS.

 Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Juszczak