Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie z upoważnienia Wójta Gminy Blizanów informuje że :

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Blizanów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego

Zapotrzebowanie na środki finansowe zostało złożone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie w określonym przez  Wojewodę terminie,  jednak do dnia dzisiejszego  ich nie otrzymano.

 Wypłata dodatków węglowych złożonych od dnia 17.08.2022r  nastąpi  niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.