Zarządzenie nr 10/2019r

    Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Blizanowie

z dnia 09.12 .2019r

Działając na podstawie z art. 129 §1 i art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r poz. 1040) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016r. poz 902 z późn. zm.)

§1

Dzień 27  grudnia 2019 roku ustanawiam   dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie  przy jednoczesnym obowiązku odpracowania w dniu 14 grudnia 2019r. (sobota)

§2

W dniu  14  grudnia 2019 ( sobota ) ustanawiam godziny pracy od  7:30 – 15:30.