Wspomnienie

W poniedziałek  22 listopada 2021 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili  Nas:

-Wójt Gminy Blizanów – Pan Sławomir Musioł

-Zastępca Wójta – Pani Marzena Kmieć

-Przewodniczący Rady Gminy Blizanów – Pan Jan Wojtyła

-Sekretarz Gminy – Pan Sławomir Czapski

-Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Dróg Publicznych i Zamówień Publicznych , członek Zarządu Powiatu Kaliskiego – Pan Janusz Nowak

-Skarbnik Gminy Blizanów – Pan Cezary Korzeniewski

-Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych

-Emerytowana Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Zuzanna Orpel

Szanowni goście wraz z kwiatami, słodkimi upominkami , owocami przekazali Nam wszystkim wyrazy uznania za zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzyli również wielu sukcesów i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości i optymizmu w spełnianiu planów i zamierzeń.

Bardzo wszystkim dziękujemy.