W czwartek 21 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycił Nas Sekretarz Gminy Sławomir Czapski który przekazał wszystkim wyrazy uznania za  zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzył również wielu sukcesów i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości i optymizmu w spełnianiu planów i zamierzeń. Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Sławomirowi Musiołowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Wojtyła za życzenia, jednak z powodu pełnienia ważniejszych ról społecznych nie mogli    zaszczycić nas  swoją obecnością .