Z uwagi  na  konieczność  zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie wprowadza ograniczenia wizyt klientów w ośrodku od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Okres ten może  zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest
odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.
Wszystkich klientów GOPS prosimy o ograniczenie wizyt w ośrodku do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W okresie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. pracownicy GOPS-u nie będą przyjmować klientów. W celu złożenia wniosku prosimy o zgłoszenie się poprzez kontakt telefoniczny na niżej podany numer telefonu albo przesłać wniosek za pomocą e-maila lub platformy EPUAP.
W tym okresie zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków.
Niezależnie od informacji powyższych, wszystkich klientów , którzy chcą skorzystać z prawa do zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny.

Telefon kontaktowy:     62 7511033
E-mail:         gops.blizanow@wp.pl