Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje, iż z dniem 23.10.2020 wstrzymuje przyjmowanie interesantów. Powodem jest wykrycie u jednej z pracownic GOPS-u zakażenia wirusem SARS–CoV–2. W związku z powyższym decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu pozostali pracownicy GOPS-u w Blizanowie zostali objęci kwarantanną do 31.10.2020 co wiąże się z zamknięciem Ośrodka Pomocy Społecznej od 26.10.2020 do 31.10.2020.
Zawiadamiamy, że po upływie okresu kwarantanny wszystkie wnioski zostaną przyjęte i obsłużone w jak najkrótszym czasie. Bardzo przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość.
W bardzo pilnych sprawach proszę dzwonić pod nr tel.: 604-397-377.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Juszczak