Informujemy, iż Gmina Blizanów  otrzymała grant w łącznej kwocie 90.000,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie  w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020