W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko pracy – OPIEKUNA W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ EDYCJA 2019 FINANSOWANEJ  Z  SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Blizanowie została zakwalifikowana :

  1.  Olszyna Aneta  – zam. Żerniki 4,   62-814 Blizanów

Uzasadnienie Wyboru:

Wybrana osoba spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze; posiada kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna osoby zależnej.

 

Kierownik

GOPS w Blizanowie

Lidia Juszczak