GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W BLIZANOWIE DRUGIM

GODZINY PRACY:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek – piątek 7.30 – 15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

poniedziałek 8.30 – 13.30

wtorek – piątek 8.00 – 13.30

Adres
62-814 Blizanów Drugi 5A
Powiat: kaliski
Województwo: wielkopolskie

Telefon
62 7511033

Email
gops.blizanow@wp.pl

 

 

Zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw.

3. Przyjmowanie skarg i wniosków dokonuje Kierownik codziennie w godzinach pracy Ośrodka a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik.