GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W BLIZANOWIE DRUGIM

GODZINY PRACY:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek – piątek 7.30 – 15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

poniedziałek 8.30 – 13.30

wtorek – piątek 8.00 – 13.30

Adres
62-814 Blizanów Drugi 5A
Powiat: kaliski
Województwo: wielkopolskie

Telefon
62 7511033

E-mail
gops.blizanow@wp.pl

KADRA  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Lidia Juszczak– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Księgowości

 • Jolanta Wcisłek – główny księgowy
 • Danuta Ciesielska – pomoc administracyjno-biurowa w dziale księgowości

Dział Pracowników Socjalnych

 • Alicja Józefowicz – starszy specjalista pracy socjalnej
 • Karlina Raczyk – główny specjalista
 • Agnieszka Czapska-główny specjalista
 • Dagmara Sitek-Jurek – pracownik socjalny

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 • Marzena Wesołowska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
 • Daria Nawrocka – inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Dział Świadczeń Wychowawczych

 • Joanna Dobosz – referent ds.świadczenia wychowawczego
 • Paulina Janas – referent ds.świadczenia wychowawczego

Asystent Rodziny

 • Anna Mikołajczyk

Zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw.

3. Przyjmowanie skarg i wniosków dokonuje Kierownik codziennie w godzinach pracy Ośrodka a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik.