GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W BLIZANOWIE DRUGIM

GODZINY PRACY:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek – piątek 7.30 – 15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

poniedziałek 11.30 – 15.30

wtorek – piątek 8.30 – 11.30

Adres
62-814 Blizanów Drugi 5A
Powiat: kaliski
Województwo: wielkopolskie

Telefon
62 7511033

E-mail
gops@blizanow.ug.gov.pl 

KADRA  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  • Lidia Juszczak– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Księgowości

  • Jolanta Wcisłek – główny księgowy
  • Daria Jakubowska– Referent ds. księgowości

Dział Pracowników Socjalnych

  • Alicja Józefowicz – starszy specjalista pracy socjalnej
  • Karlina Raczyk – główny specjalista pracy socjalnej
  • Agnieszka Czapska-główny specjalista pracy socjalnej
  • Dagmara Sitek-Jurek – pracownik socjalny

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

  • Marzena Wesołowska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
  • Joanna Dobosz – inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Asystent Rodziny

  • Anna Mikołajczyk

Zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw.

3. Przyjmowanie skarg i wniosków dokonuje Kierownik codziennie w godzinach pracy Ośrodka a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik.