Dzięki hojności darczyńców  Naszej Gminy mogliśmy sprawić  wiele radości dzieciom w dniu ich święta.

Upominki przekazaliśmy  dla przedszkola  w Blizanowie.

Kierownik GOPS

Lidia Juszczak