55 laptopów, 1 tablet i 8 komputerów trafiło do dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej .

Gmina Blizanów zakupiła je dzięki grantowi PPGR

Program ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu .