PACZKI ŚWIĄTECZNE

Wspólne łamanie się opłatkiem i spotkania przy wigilijnym stole z podopiecznymi były  dla nas   bardzo ważnym wydarzeniem. Niestety również  w tym roku, ze względów epidemiologicznych nie możemy wspólnie zasiąść do stołu wigilijnego .

Gmina Blizanów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie  pozyskali środki  w wysokości 15.000 zł. z Fundacji Energa – środki te zostały przekazane na zakup paczek bożonarodzeniowych dla 60 osób starszych i niepełnosprawnych. W każdej paczce o wartości 250 zł znalazły się następujące artykuły:

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu epidemii osobiście dostarczą paczki świąteczne dla swoich podopiecznych, seniorów, osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych.

W imieniu podopiecznych bardzo serdecznie dziękujemy.