Osoby przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj.:
• 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie,
mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2019.
W ramach programu możliwe jest otrzymanie paczek żywnościowych z podstawowymi produktami tj. m.in. mleko, makaron, ryż, cukier, olej, konserwa mięsna itp.
Warunkiem skorzystania przez osoby przebywające w kwarantannie z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 jest zgłoszenie telefoniczne wniosku z prośbą o otrzymanie pomocy do tut. -GOPS.
Skierowanie zostanie wydane przez -GOPS na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Dane będą pozyskiwane przez pracowników socjalnych za pośrednictwem telefonu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
Wydane skierowania będzie przekazywane bezpośrednio przez GOPS Blizanów do podmiotów dystrybuujących żywność, tj. m.in. PKPS BLIZANÓW, . Natomiast paczki z żywnością będą dostarczane do miejsca pobytu osób/rodzin przebywających w kwarantannie przez Pracowników Socjalnych Policję lub OSP.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).