Program „CZYSTE POWIETRZE”

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program Czyste Powietrze – kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego,  docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację …

Informacja „STOP COVID-19″

 Informujemy, iż Gmina Blizanów  otrzymała grant w łącznej kwocie 90.000,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie  w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach  …

Zarządzenie Nr 6/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi …

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje, iż z dniem 23.10.2020 wstrzymuje przyjmowanie interesantów. Powodem jest wykrycie u jednej z pracownic GOPS-u zakażenia wirusem SARS–CoV–2. W związku z powyższym decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu pozostali pracownicy GOPS-u w Blizanowie zostali objęci kwarantanną do 31.10.2020 co wiąże się z …