Upominki dla przedszkolaków

Dzięki hojności darczyńców  Naszej Gminy mogliśmy sprawić  wiele radości przedszkolaczkom oraz ich opiekunom. W tym roku przekazaliśmy upominki dla przedszkoli w Blizanowie, Jankowie Pierwszym, Piotrowie, Rychnowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie dziękuje Firmie Cosinus  za stałą współpracę. Wszystkim sponsorom Naszej Gminy jeszcze raz serdecznie dziękujemy

Mieszkanie chronione w Warszówce

Pod koniec 2019r. zakończył się remont mieszkania chronionego w Warszówce o powierzchni 74,93 m, którym dysponuje GOPS Blizanów. W jego skład wchodzą: kuchnia, cztery pokoje, łazienka, przedpokój, pralnia. Na wyposażeniu są też poza niezbędnymi artykułami gospodarstwa domowego 2 laptopy i drukarka. Na prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym GOPS …

Program „CZYSTE POWIETRZE”

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program Czyste Powietrze – kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego,  docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację …

Informacja „STOP COVID-19″

 Informujemy, iż Gmina Blizanów  otrzymała grant w łącznej kwocie 90.000,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie  w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach  …