Program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Blizanów pozytywnie zakwalifikowanych zostało 64 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania sprzętów. Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego oraz …

Nowe świadczenie – Dodatek węglowy

Od  17.08.2022r . można składać wnioski o dodatek węglowy. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie z siedzibą Blizanów Drugi 5A właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Godziny przyjmowania wniosków w siedzibie GOPS w Blizanowie od 9:00-13:00 od poniedziałku …

Dodatek Węglowy

Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r., podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia …

Zmiany terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Na podstawie Art. 8 ust 1i 2  zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 08 .06.2022r Dz.U. 2022 poz.1383 Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o …