Bezdomni są wśród nas

Bezdomni są wśród nas W związku z mroźna  zimą, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców  gminy o  natychmiastowe reakcje dotyczące osób bezdomnych. Ponieważ okres zimowy stanowi szczególne zagrożenie, niezbędna jest współpraca wszystkich służb, ale również mieszkańców, aby udzielona pomoc była skuteczna. Stąd apel o przekazywanie …

Pomoc żywnościowa – styczeń / luty 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w następujących dniach: 24.01.2019 roku, 25.01.2019 roku,  06.02. 2019 roku,  07.02.2019 roku,  PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: JANKÓW PIERWSZY 101A,    KONTAKT TEL.   62 75 11 033

Z dniem 1 stycznie 2019r. zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Z dniem 1 stycznie 2019 r. zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. O przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje …