Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: OPIEKUNA W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ EDYCJA 2019 FINANSOWANEJ Z SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejsce pracy: Teren Gminy Blizanów Wymiar etatu: umowa zlecenie Ilość etatów: j.w. Wydział: Pomoc społeczna Data udostępnienia: 2019-08-21 Ogłoszono dnia: 2019-08-21 Termin składania dokumentów: …

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W 18.04.2019r br. Wójt Gminy Blizanów Pan Sławomir Musioł złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego dotyczący przyznania środków finansowych w kwocie  17,280 zł na usługi opiekuńcze z Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Informujemy Państwa, że wnioskowane środki zostały przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Celem programu …

Zmiany w świadczeniu „500+” i „Dobry Start” – najważniejsze informacje

Od 01 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą od dnia 01 lipca 2019 r. jest możliwość ubiegania się o świadczenie wychowawcze na każde dziecko do 18. roku życia niezależnie …

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej   informuję,   że  sprawozdania   finansowe   Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w   Blizanowie  umieszczone   są   zgodnie §34 Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju   i   Finansów   z   dnia 13   września   2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla …