Dzień 27  grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie

Zarządzenie nr 10/2019r     Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Blizanowie z dnia 09.12 .2019r Działając na podstawie z art. 129 §1 i art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r poz. 1040) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z …

Dzień Pracownika Socjalnego

W czwartek 21 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycił Nas Sekretarz Gminy Sławomir Czapski który przekazał wszystkim wyrazy uznania za  zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzył również wielu …

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy   Społecznej  w Blizanowie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko pracy – OPIEKUNA W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ EDYCJA 2019 FINANSOWANEJ  Z  SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Blizanowie została zakwalifikowana :  Olszyna Aneta  – zam. Żerniki 4,   62-814 Blizanów Uzasadnienie Wyboru: Wybrana osoba spełnia wymogi formalne określone w …

Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: OPIEKUNA W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ EDYCJA 2019 FINANSOWANEJ Z SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejsce pracy: Teren Gminy Blizanów Wymiar etatu: umowa zlecenie Ilość etatów: j.w. Wydział: Pomoc społeczna Data udostępnienia: 2019-08-21 Ogłoszono dnia: 2019-08-21 Termin składania dokumentów: …