Z dniem 1 stycznie 2019r. zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Z dniem 1 stycznie 2019 r. zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. O przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje …

Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Organizatorem wigilii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Tegoroczne spotkanie rozpoczęła Pani Lidia Juszczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitaniem gości i przekazaniem świątecznych życzeń. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Blizanów …

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w następujących dniach  19.12.2018 roku  i   20.12.2018 roku – PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: JANKÓW PIERWSZY 101A,    KONTAKT TEL.   62 75 11 033