Nowe świadczenie – dodatek osłonowy – od 7 stycznia GOPS przyjmuje wnioski

Od 7 stycznia 2022 r. można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wnioski będą przyjmowane do 31 …

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego od 01.01.2022 wynoszą: 1) Kryteria dochodowe: a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, …

Od 1 stycznia 2022 r. realizacją Programu Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek do Zus możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. Jeżeli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres. Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 …

Upominki dla przedszkolaków

Dzięki hojności darczyńców Naszej Gminy mogliśmy sprawić wiele radości przedszkolaczkom oraz ich opiekunom. W tym roku przekazaliśmy upominki dla przedszkoli w Jankowie Pierwszym i Jarantowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie dziękuje Firmie Cosinus za stałą współpracę. Wszystkim sponsorom Naszej Gminy jeszcze raz serdecznie dziękujemy.