OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W 18.04.2019r br. Wójt Gminy Blizanów Pan Sławomir Musioł złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego dotyczący przyznania środków finansowych w kwocie  17,280 zł na usługi opiekuńcze z Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Informujemy Państwa, że wnioskowane środki zostały przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Celem programu …

Zmiany w świadczeniu „500+” i „Dobry Start” – najważniejsze informacje

Od 01 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą od dnia 01 lipca 2019 r. jest możliwość ubiegania się o świadczenie wychowawcze na każde dziecko do 18. roku życia niezależnie …

Pomoc żywnościowa – kwiecień 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w następujących dniach 01.04.2019 roku  i  02.04.2019 roku – PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: JANKÓW PIERWSZY 101A,    KONTAKT TEL.   62 75 11 033