GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM

Gmina Blizanów informuję, że zamierza przystąpić do konkursu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Do przyznania wsparcia kwalifikują się dzieci szkół podstawowym i ponadpodstawowych, które: -są członkami rodzin w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny/ …

Szczepimy się przeciwko COVID-19!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  włącza się aktywnie w akcję promowania szczepień przeciwko COVID-19 pod nazwą #SZCZEPIMYSIE. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych interesantów oraz podopiecznych będziemy informować o akcji nie tylko podczas kontaktu osobistego ale także podczas kontaktu telefonicznego poprzez naszych pracowników socjalnych. W szczególności zachęcamy do skorzystania ze stron Ministerstwa Rodziny …

Pomoc żywnościowa – lipiec 2021

Pomoc żywnościowa – lipiec 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2020 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w dniu 10.07.2021 roku. PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYM TERMINIE POD ADRESEM JANKÓW PIERWSZY 101AKONTAKT TELEFONICZNY 62 75 11 …

DOBRY START- składanie wniosku na nowych zasadach

Wniosek o świadczenie 300+ (Dobry start) Obsługę programu „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Od 1 lipca br. osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022. Według nowych …