Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zwerifikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz U z 2018 r poz 1358)

W podprogramie 2018 zostało zmienione kryterium dochodowe i od 01 października 2018r wynosi:

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł dla  osoby w rodzinie

 

Żywność będzie wydawana i rozdysponowywana od listopada 2018r.