Pomoc żywnościowa – lipiec 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2020 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w dniu 10.07.2021 roku.


PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYM TERMINIE

POD ADRESEM JANKÓW PIERWSZY 101A
KONTAKT TELEFONICZNY 62 75 11 033