W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program Czyste Powietrze – kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego,  docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii.

W związku z powyższym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie, informuje, iż możecie Państwo zgłaszać się po wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego w celu uzyskania przez nie dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Pełny zestaw dokumentów, należy składać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie Blizanów Drugi 5A, przy zastosowaniu wszelkich zasad  zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w    Blizanowie

Lidia Juszczak