Zarządzeniem nr 10/2018 z dnia 04.12.2018r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie

ustala się dzień  24.12.2018r. Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.

W zamian za dzień 24.12.2018r. dniem roboczym ustala się dzień 08.12.2018 (sobota).

Zarządzenie nr 10/2018