Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości z dnia 23.01.2023r.

Zarządzenie Kierownika GOPS z dnia 23.01.2023r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze Klauzula informacyjna_Rekrutacja Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Załącznik Nr 4 do ogłoszenia Załącznik Nr 5 do ogłoszenia Załącznik Nr 6 do …

Spotkanie wigilijne dla podopiecznych GOPS-u

21 grudnia w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym odbyło się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Lidia Juszczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia i powitała gości: Sławomira Musioła – wójta gminy Blizanów, Marzenę Kmieć …

OGŁOSZENIE

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Blizanów na lata 2023-2030”   Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia …

Laptopy komputery i tablet dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Gminie Blizanów już rozdane

55 laptopów, 1 tablet i 8 komputerów trafiło do dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej . Gmina Blizanów zakupiła je dzięki grantowi PPGR Program ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu .