Laptopy komputery i tablet dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Gminie Blizanów już rozdane

55 laptopów, 1 tablet i 8 komputerów trafiło do dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej . Gmina Blizanów zakupiła je dzięki grantowi PPGR Program ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu .  

DODATEK WĘGLOWY BĘDZIE WYPŁACONY Z OPÓŹNIENIEM

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie z upoważnienia Wójta Gminy Blizanów informuje że : Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Blizanów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego Zapotrzebowanie na środki finansowe zostało złożone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie w określonym przez  …

Program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Blizanów pozytywnie zakwalifikowanych zostało 64 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania sprzętów. Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego oraz …

Nowe świadczenie – Dodatek węglowy

Od  17.08.2022r . można składać wnioski o dodatek węglowy. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie z siedzibą Blizanów Drugi 5A właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Godziny przyjmowania wniosków w siedzibie GOPS w Blizanowie od 9:00-13:00 od poniedziałku …