Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 14.00 w następujących dniach  19.12.2018 roku  i   20.12.2018 roku – PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: JANKÓW PIERWSZY 101A,    KONTAKT TEL.   62 75 11 033  

Zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów

Zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach . na terenie Gminy Blizanów. Gmina Blizanów ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów Zamawiający: Gmina Blizanów reprezentowana przez: Lidię Juszczak …

Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Podprogram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zwerifikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz U z 2018 r poz 1358) W podprogramie 2018 zostało zmienione kryterium dochodowe i …