Informacja

Z uwagi  na  konieczność  zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie wprowadza ograniczenia wizyt klientów w ośrodku od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Okres ten może  zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną …

Spotkanie wigilijne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

12 grudnia 2019r. w sali GOPS Blizanów odbyło się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Lidia Juszczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitała gości: Sławomira Musioła – wójta gminy Blizanów, Zuzannę Orpel – emerytowaną kierownik GOPS-u, Paulinę Wróblewską – …

Dzień 27  grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie

Zarządzenie nr 10/2019r     Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Blizanowie z dnia 09.12 .2019r Działając na podstawie z art. 129 §1 i art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r poz. 1040) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z …

Dzień Pracownika Socjalnego

W czwartek 21 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycił Nas Sekretarz Gminy Sławomir Czapski który przekazał wszystkim wyrazy uznania za  zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzył również wielu …